Je bent hier: Home Informatie Verenigingsmededelingen Algemene Ledenvergadering Red Giants

Red Giants

Advertentie

Algemene Ledenvergadering Red Giants

E-mail Afdrukken

Beste leden en/of ouders,

Op donderdag 14 december  a.s. zal in Sporthal Ezinge de ALV van Red Giants plaats vinden.
Aanvang vergadering om 19.30 uur.

Agenda:

1. opening & vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 21 juni 2017

4. Statuten

5. Stand van zaken Technische Zaken

6. Stand van zaken Wedstrijdzaken

7. Stand van zaken Secretariaat

8. Stand van zaken Penningmeester incl. begroting 2017/2018

9. Aanjaagsubsidie

10. Rondvraag

11. Sluiting

Wij hopen dat wij op uw komst kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Red Giants

Laatste aanpassing ( dinsdag 05 december 2017 21:56 )